Инженерийн шугам сүлжээ

Гадна дулаан хангамж, халаалтын тогоо, гадна ус хангамж ариутгах татуургын шугам, гадна цахилгаан холбоо дохиолол автомат удирдлага, цэвэрлэх байгууламж, цэвэр усны насосны станц, бохир усны насосны станц зэрэг ажлууд болно.