Барилгын иж бүрэн зураг төсөл

Оффис үйлчилгээ, орон сууц, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, соёл үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн барилга зэрэг барилгуудын БА-Барилга архитектур, ББ-Барилга бүтээц, ХАС-халаалт агаар сэлгэлт хөргөлт, ЦБУ-Цэвэр бохир ус, ХТ-хүчит төхөөрөмж ХД-холбоо дохиолол, төсөв тооцоололын иж бүрэн ажлуудыг гүйцэтгэнэ.